Legnood

 Legnood is als een kip niet in staat is een ei te leggen dat klaar is in de eileider. Legnood kan veel verschillende oorzaken hebben. We zien legnood vooral bij jonge leghennen die voor het eerst een ei leggen. 

 Legnood is gevaarlijk voor kippen en bij uitblijven van behandeling zelfs dodelijk.

 Het probleem zit altijd ergens in het proces van de leg. Mogelijke oorzaken zijn overgewicht, een ontsteking van de eileider, ontwikkeling van een ei vóór de kip volgroeid is en een gebrek aan nestlocaties.

 De gevolgen kunnen ernstig zijn voor de kip. Het ei zit op een onprettige plek. Er kunnen infecties ontstaan en het weefsel van de kip kan beschadigd raken. Daarnaast zorgt legnood voor stress bij de kip.

 Het risico op legnood bij kippen is altijd aanwezig. Wel is er een aantal manieren om legnood zoveel mogelijk te voorkomen. Een goede gezondheid van de kippen is hierin van essentieel belang. Het is dan ook belangrijk dat kippen een goede gebalanceerde voeding te eten krijgen.

 Kippen met legnood dienen zo snel mogelijk apart gezet te worden, zodat ze een speciale behandeling kunnen krijgen. Hanteer de hen wel voorzichtig, zodat het ei niet inwendig kan breken. De kip moet in een verblijf geplaatst worden met een warme omgevingstemperatuur, bij voorkeur tussen de 28 en 32 graden. Dit stimuleert de leg. Het kan ook helpen om wat slaolie in de cloaca van de kip te druppelen. 

 Neem bij twijfel altijd contact op met een dierenarts, bij voorkeur één die gespecialiseerd is in pluimvee.