Ziekte van Marek

 De Ziekte van Marek (ook wel: Marekse Verlamming) is een van de twee ernstigste en besmettelijkste aandoeningen bij kippen. Het virus tast, door middel van tumoren, het zenuwstelsel en de organen aan. Als de kippen besmet zijn met de Ziekte van Marek, dan is genezing niet meer mogelijk. Marek kent 3 varianten; Acute Marek, Klassieke Marek & de Oculaire verschijningsvorm.

 Alleen jonge dieren die besmet raken, kunnen er ziek van worden. Is het kuiken eenmaal de 16de week gepasseerd dan kan een besmetting niet meer leiden tot tumoren (Over het algemeen wordt aangenomen dat een besmetting na de 6-8ste week geen echte schade meer kan toebrengen aan zijn gastheer.). Als de kuikens eenmaal besmet zijn, heeft het virus een incubatietijd van 3 tot 15 weken. Daarna worden de eerste symptonen pas zichtbaar.

 Na een uitbraak verspreidt het virus zich snel. Het wordt door direct of indirect contact met het besmette dier overgebracht. Het virus wordt overgedragen via huidcellen en veerfollikelcellen die als stofdeeltjes worden verspreid.

 Gevolgen zijn: erngstige verlammingsverschijnselen, aangestaste organen of blindheid. De kans op sterfte is groot. Het virus is niet te behandelen. De tumoren vormen zich in verschillende lichaamszenuwen, in meerdere organen (milt, nieren, hart, longen en geslachtsorganen), in spieren en de huid.

 Kenmerkend aan de klassieke vorm zijn de bewegingsstoornissen die zich voordoen als de pootzenuwen zijn aangetast. Bij deze vorm zijn er verschillende lichaamszenuwen aangetast. De ziekte verloopt in de meeste gevallen chronisch en de uitvalsymptomen zijn voornamelijk asymmetrisch.

 Bij een plotseling hoog aantal sterfgevallen gaat het om de ingewandsvorm, hierdoor ook wel Acute Marek genoemd. Hier treedt tumorvorming op in de organen. De geslachtsorganen zijn bijna altijd aangetast, ook in de kliermaag en het hart zitten vaak gezwellen. De spieren worden minder vaak aangetast.

 De oculaire vorm komt minder voor dan de 2 andere vormen. Het is niet zeker of deze vorm wel in Nederland voorkomt. Bij de Oculaire vorm wordt de oogzenuw dusdanig aangetast dat de dieren blind worden. De pupil wordt onregelmatig en de iris is over het algemeen grijs/melkachtig/blauwig van kleur in plaats van de normale kleur (oranje). Deze vorm is ook het minst schadelijk, de dieren blijven namelijk in leven, maar worden wel vaker gepikt bij de voerbak.